Sinds januari 2014 woont mevrouw Milica Rasic (genaamd: oma Kika) bij ons op de project locatie (Donja Brusovaca 8, Vojnic). Sinds mei 1999 zorgen we als stichting en als project voor het onderhoud van mevrouw. Mevrouw heeft geen enkel inkomen en is geheel afhankelijk van de giften die via Stichting Kruispunten voor haar binnenkomen. Maandelijks betekent dit iets van 200 € aan onkosten. We hebben 70 € aan vaste donaties voor haar per maand en de rest wordt betaald uit andere giften of door Meindert en Samira Jorna. Maandelijkse kosten betreffen: hout voor de kachel, eten en drinken, medicatie, electra, tv abonnement, telefoon en het twee wekelijkse bezoek door iemand anders (op dit moment door ouders van Samira Jorna). 

Deze maandelijkse onderhoudskosten zijn al die jaren een punt van zorg geweest maar oma Kika kent een grotere zorgenpost en dat betreft haar begrafenis. Dagelijks stelt zij de vraag: "Wie gaat mij begraven?". Oma Kika (geboren 01.06.1924) kent geen familie die voor haar zorgt en heeft geen eigen middelen om bij te dragen in de kosten van een eventuele begrafenis. Dit begrafenis fonds wordt ingesteld om haar tegemoet te komen in haar zorgen. We hopen binnen enkele maanden het minimaal benodigde bedrag van 2500€ bij elkaar verzameld te hebben. We zullen daartoe niet alleen de betrokkenen bij Projekt Duga benaderen maar ook de omwonenden in Kroatie. 

Hieronder de "Kika-Meter".

Kika-meter betreffende het begrafenis fonds van Kika.
€ 2500
donation thermometer
donation thermometer
€ 150
donation thermometer
6%
Updated
14/09/2017
Bedankt.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekening NL72 SNSB 0935 2199 00 tnv Stichting Kruispunten, Wageningen.