Inleiding

Teveel nog wordt Projekt DUGA door betrokkenen en buitenstaanders bekeken als "het project van Meindert en Samira". Projekt DUGA is echter veel meer dan dat. Het is een project voor iedereen met een missie in relatie tot de Krajina / de Kordun in Kroatie en Bosnie maar ook voor iedereen die interesse heeft in een evangelische missie in het algemeen. De praktijk heeft dit bewezen. Sinds 1999 hebben enkele honderden vrijwilligers meegeholpen uit verschillende landen en continenten. Toch wordt Projekt DUGA nog altijd aangewezen als zijnde "het project van Meindert en Samira".
Het gezin Jorna maakt als gezin ondertussen ook de nodige veranderingen mee. Gezinssamenstelling is veranderd en ook de schoolverplichtingen. Als Projekt DUGA nooit werkelijk meer wordt dan "het project van Meindert en Samira", is de kans groot dat over enkele jaren Projekt DUGA niet meer bestaat omdat gezin Jorna er dan mogelijk niet meer is. Kortom, het is tijd om Projekt DUGA duidelijker te definieren als een gezamelijk, internationaal, interregionaal en interkerkelijk project. De lijst met verantwoordelijkheden is opgesteld door Meindert, Samira, Ismet, Dragan en Edis en nog enkele locale Kroatische jongeren met als doel de verantwoordelijkheden vanaf heden te gaan delegeren.

Overzicht werkzaamheden, kosten en andere verantwoordelijkheden

Jaarlijks terugkerende werkzaamheden en bijkomende kosten
(Bij onderstaande berekening is uitgegaan van uitbetaling van een werkkracht van 20 Euro per werkdag.)

Grasmaaien
Vanaf eind april is het noodzakelijk om te beginnen met maaien. Die noodzaak blijft tot begin september. Gras groeit hier uitermate goed. Dit betekent:
(1) dat de tractor moet worden onderhouden.
(2) dat minstens 1 benzine maaier moet worden onderhouden
(3) dat minstens 1 kantjesmaaier / trimmer moet worden onderhouden.

Geschatte kosten onderhoud, afschrijvingen en brandstof per seizoen
•        Onderhoud: 200 Euro (1) + 40 Euro (2) + 40 Euro (3) = 280 Euro
•        Afschrijvingen: 100 Euro (1) + 50 Euro (2) + 50 Euro (3) = 200 Euro
•        Brandstof: 50 Euro (1) + 50 Euro (2) + 50 Euro (3) = 150 Euro
    Totaal: 630 Euro
1.    Wat betreft tractor: begin mei kan met de tractor de speelterreinen en terreinen rond de blokhutten worden gemaaid. Daarvoor is 1 dag nodig. Eind mei is het nodig om het grote terrein (1.5 hectare) te maaien met de tractor. Dat kost 2 dagen. Speelterreinen en terreinen rond blokhutten moeten vervolgens nog twee maal gemaaid worden met de tractor. Het grote veld moet in het najaar nogmaal helemaal gemaaid worden. Totaal: 7 dagen werk.
2.    Wat betreft bezinemaaier: Vanaf begin mei wordt erf, terreinen om het huis, rondom de blokhutten en alle kampeerplaatsen voor tenten met de bezinmaaier gemaaid. Dat kost 4 dagen. Dit is nogmaals nodig in juli. Totaal: 8 dagen werk.
3.    Wat betreft trimmer: Begin mei tot eind mei moet met de trimmer alle zijkanten en greppels worden gemaaid met de trimmer. Dat kost 3 dagen. Dat is nogmaals nodig in juli. Totaal 6 dagen werk.
4.    Wat betreft handzeis: aan begin van seizoen (vanaf eind april / begin mei) is er iemand nodig die 3 dagen met de handzeis hoog gras en struiken verwijderd. Vervolgens is op de helft van het seizoen (juli) opnieuw iemand nodig voor 2 dagen om dit met de handzeis bij te houden. Totaal: 5 dagen werk.

    Totaal aan benodigde dagen: 26 dagen x 20 Euro per dag = 520 Euro


Reparatie en onderhoud
(1) Sanitair: waterleidingen, septische put, verlichting, deuren. Per seizoen 5 dagen werk. Geschatte materiaalkosten: 200 Euro.
(2) Daken, terrassen, tegeltjes, omheiningen. Per seizoen 5 dagen werk. Geschatte materiaalkosten: 200 Euro
(3) Speelterreinen. Per seizoen 2 dagen werk.
(4) Verfen sanitairgebouw, omheiningen (200 meter), 3 blokhutten, fietsenschuur, kantine en andere schuren: Per seizoen 7 dagen werk. Geschatte materiaalkosten: 150 Euro.
    Totaal: 19 dagen x 20 Euro = 380 Euro + Materiaalkosten: 550 Euro = 930 Euro
Totaal aan onderhoudskosten: 2080 Euro

Jaarlijks terugkomende projectkosten
(1) Weekendprogramma voor jongeren: materiaalkosten 400 Euro per jaar, eten en drinken 1250 Euro per jaar (kosten vervoer zijn verwerkt in punt 4.
(2) Zomerkampen: ongeveer 3500 Euro per jaar
(3) Winterkampen: ongeveer 1500 Euro per jaar
(4) Onderhoud, afschrijving en gebruik 9 persoonsbus: registratie 500 Euro per jaar, afschrijvingen 1200 Euro per jaar, onderhoud 600 Euro per jaar, brandstofkosten 3000 Euro per jaar = 5300 Euro per jaar.

Totaal aan lopende projectkosten gerelateerd aan de activiteiten: 11.950 Euro per jaar

Totaal projectkosten (voorlopige schatting van 29 mei 2012): 2080 + 11950 = 14.030 Euro per jaar